Ile trwa pogrzeb?

16 czerwca 2020
trumna w karawanie

Pogrzeb zwykle składa się z dwóch części – nabożeństwa żałobnego oraz odprowadzenia ciała na cmentarz. Czas trwania uroczystości zależny jest między innymi od miasta, w jakim odbywa się pochówek, a konkretnie od dostępnej na cmentarzu infrastruktury. Nie zawsze bowiem wybudowano kaplicę, co sprawia, że msza pogrzebowa odbywa się w kościele, a następnie kondukt żałobny musi przemieścić się na cmentarz.

Tego rodzaju sytuacje są coraz rzadsze, z uwagi choćby na powszechne tworzenie kaplic cmentarnych, które znacznie ułatwiają i usprawniają organizację pochówku. Czas trwania pogrzebu zależny jest także od formy, w jakiej się odbywa – czy jest przygotowany w obrządku religijnym, czy też ma charakter humanistyczny.

Ile trwa pogrzeb?

Ile trwa pogrzeb, gdy msza odbywa się w kaplicy cmentarnej? Zwykle przyjmuje się, że nabożeństwo trwa od 40 do 60 minut. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli rodzina zaplanowała dodatkowe elementy ceremonii, takie jak mowa pogrzebowa czy przemówienia uczestników. Ma to najczęściej miejsce, gdy zmarły był osobą znaną i pogrzeb przybiera państwowy charakter.

Warto pamiętać, że na łączny czas pogrzebu składa się także odprowadzenie trumny do grobu. W tym przypadku należy liczyć się z co najmniej kilkudziesięcioma minutami, na które składa się przejście konduktu żałobnego do miejsca pochówku, a także modlitwa nad grobem. Tu również – w zależności od życzeń rodziny, czas może się nieznacznie wydłużyć, na co bezpośredni wpływ mają dodatkowe elementy uroczystości, takie jak obecność muzyków czy indywidualne pożegnanie wygłaszane przez osoby najbliższe.

Sprawdź również:  Czy białe róże są odpowiednie do wieńca pogrzebowego?

Pochówek świecki

Podobny czas przewiduje się na pochówek świecki, prowadzony przez mistrza ceremonii. Mimo że nie ma ścisłych reguł organizacji pogrzebu humanistycznego, ani obowiązkowego scenariusza, wszystkie elementy uroczystości powinny zamknąć się w godzinie. Wynika to między innymi z terminarza kaplicy cmentarnej, w której odbywają się także ceremonie świeckie.

Ostateczny czas trwania pogrzebu ustalany jest bezpośrednio z mistrzem ceremonii lub inną osobą prowadzącą uroczystość, już na początkowym etapie. W tym przypadku ogromne znaczenie mają elementy dodatkowe pochówku, takie jak muzyka, przemówienia czy indywidualne pożegnania nie tylko przez rodzinę, ale także przyjaciół i znajomych.

To, ile trwa pogrzeb, zależne jest od wielu czynników. Warto pamiętać, aby uroczystość ostatniego pożegnania była zorganizowania zgodnie z oczekiwaniami rodziny, bez nadmiernego pośpiechu. Niektóre elementy pogrzebu są stałe, takie jak msza żałobna, jednak złożenie ciała do grobu może być zorganizowane w różny sposób, zależny jedynie od życzenia najbliższych zmarłego, co wpływa na ostateczny czas trwania uroczystości.