Transport zmarłych z zagranicy

7 maja 2020
transport zmarłych

Transport ciała z zagranicy uregulowany jest przez polskie i międzynarodowe przepisy, określające dokładny sposób postępowania. Niezbędne jest zatem uruchomienie procedury administracyjnej, w wyniku której rodzina zmarłego otrzyma zezwolenie na transport zwłok, pozwalające na sprowadzenie ciała do kraju.

Z wnioskiem do starosty właściwego ze względu na miejsce pochówku może wystąpić najbliższa rodzina zmarłego. Postępowanie administracyjne trwa nie dłużej niż 3 dni i jest dla jego uczestników bezpłatne. W załatwianiu wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem ciała z zagranicy pomocni są pracownicy zakładów pogrzebowych, którzy wiedzą, jakich formalności należy dopełnić, aby zgodnie z prawem zorganizować transport ciała.

Wymagane dokumenty

Do wspomnianego wniosku należy załączyć prawem wymagane dokumenty. Niezbędny jest więc akt zgonu lub inny dokument, potwierdzający śmierć oraz jej przyczynę. Jest to konieczne z uwagi choćby na ograniczenia związane z transportem osób zmarłych na choroby zakaźne, który może być zrealizowany najwcześniej 2 lata od momentu zgonu.

Procedury uzyskiwania zezwolenia wymagają także przekazania tego dokumentu do polskich władz konsularnych w kraju, w którym nastąpił zgon. Nie ma konieczności wysyłania zezwolenia pocztą czy dostarczania go osobiście. Wystarczy sprawdzić na stronie właściwej placówki, w jakiej formie można dostarczyć dokument najszybciej np. faksem czy mailem.

Sprawdź również:  Dlaczego zapalamy znicze pogrzebowe?

Transport zmarłych

Po uzyskaniu od polskich władz konsularnych zaświadczenia można przystąpić do organizacji przewozu. Transport zmarłych musi być zrealizowany przez podmioty wyspecjalizowane, jeśli odległość na, jaką ma być przewiezione ciało, jest większa niż 60 km. Szczegółowe regulacje obejmują między innymi oznakowanie oraz wyposażenie pojazdu, służącego do transportu.

Warto także pamiętać, że przepisy nie zezwalają na otwarcie trumny po jej dotarciu do kraju, a pochówek powinien odbyć się niezwłocznie po sprowadzeniu ciała. Istotne jest więc pełne współdziałanie rodziny z wybranym zakładem pogrzebowym, aby bez utrudnień można było przygotować uroczystości pogrzebowe.

Stając przed koniecznością sprowadzenia zwłok bliskiej osoby z zagranicy, warto posiłkować się doświadczeniem i wiedzą zakładu pogrzebowego. Pomoc będzie niezbędna nie tylko przy samym przewozie, ale przede wszystkim podczas procedury uzyskiwania zezwolenia na transport zmarłych. W Warszawie kompleksowe usługi w zakresie międzynarodowego przewozu zwłok świadczy Zakład Usług Pogrzebowych Niebo, zapewniając profesjonalne przygotowanie dokumentacji oraz samego transportu.