Jak pożegnać zmarłego przy trumnie?

28 sierpnia 2020
pogrzeb trumna

Pożegnanie zmarłego jest tak osobistym wydarzeniem, że trudno mówić o jednym, ustalonym scenariuszu, jaki warto wykorzystać. Należy jednak nadmienić, że w polskiej tradycji katolickiej obowiązkowe są modlitwy za zmarłego przy trumnie, które odbywają się zwykle w kaplicy przedpogrzebowej nie tylko w dniu pochówku, ale także wcześniej.

W modlitewnym spotkaniu bierze udział rodzina oraz zaproszone osoby, czyli najczęściej bliscy przyjaciele. Trumna z ciałem wystawiana jest wówczas w przygotowanej do tego celu kaplicy, a zgromadzeni mogą w ciszy pożegnać się ze zmarłym. Podobny sposób praktykowany jest w przypadku pogrzebów świeckich.

Różaniec przy trumnie zmarłego

Różaniec przy trumnie zmarłego jest kolejnym elementem katolickiego pożegnania osoby bliskiej. Modlitwę zwykle prowadzi jedna osoba – może być to członek rodziny, którego zadaniem jest odmawianie kolejnych dziesiątków różańca. Czuwanie modlitewne ma na celu wyproszenie u Boga łaski dla zmarłego oraz odkupienie win.

Różaniec odmawiany jest najczęściej tuż przed ceremonią pogrzebową. Rodzina spotyka się przy trumnie w kaplicy, a w modlitwie może uczestniczyć każdy. Z uwagi na wszechobecny pośpiech rzadko praktykowane jest odmawianie pełnego różańca. Modlitwa obejmuje zwykle jedną tajemnicę, odpowiednią do charakteru ceremonii, a także dnia tygodnia, w którym odbywa się pogrzeb.

Trumna katolicka

Warto także wspomnieć, że istotnym elementem pochówku jest trumna katolicka. Czym się wyróżnia? Na wieku posiada wyraźną symbolikę religijną, w postaci krzyża oraz tabliczki z danymi zmarłego, datą urodzenia i śmierci lub wiekiem. W niektórych regionach kraju do trumny wkłada się różaniec, modlitewnik oraz obrazek z wizerunkiem patrona zmarłego, co jest wyrazem silnej więzi z religią i Bogiem.

Sprawdź również:  Czy białe róże są odpowiednie do wieńca pogrzebowego?

Trumna dębowa może mieć także dodatkową ornamentykę katolicką, umieszczaną na fragmentach drewnianych lub materiałowych. To element, o którym decyduje rodzina zmarłego na etapie wyboru trumny w zakładzie pogrzebowym w Warszawie. Możliwości w tym zakresie jest bardzo wiele, dlatego też – chcąc podkreślić katolicki charakter pochówku – można zamówić trumnę z niestandardowymi zdobieniami.

Jakie powinno być pożegnanie zmarłego przy trumnie? Przede wszystkim godne i odpowiadające oczekiwaniom najbliższych. To oni bowiem decydują, jaka forma ostatniego spotkania będzie najwłaściwsza. Modlitwy, różaniec czy czuwanie to elementy zakorzenione w tradycji katolickiej, które przetrwały do dziś i kultywowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.