Oprawa muzyczna pogrzebów Warszawa

Ceremonia pogrzebowa jest chwilą zadumy i osobistym pożegnaniem ze zmarłym, które zwykle odbywa się w ciszy. Pochówkowi towarzyszą jedynie pieśni religijne, wykonywane podczas mszy świętej oraz składania ciała do grobu. Jeśli chcą Państwo podkreślić uroczysty charakter pogrzebu, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, obejmującej oprawę muzyczną.

Klientom organizującym pogrzeb w Warszawie zapewniamy wyjątkową oprawę muzyczną ceremonii, dopasowywaną do Państwa oczekiwań i indywidualnej wrażliwości. Współpracujemy z muzykami, dysponującymi zróżnicowanym repertuarem, dostosowanym do okazji, charakteru pogrzebu czy indywidualnych życzeń rodziny zmarłego.

Oprawa muzyczna pogrzebów

Oprawa muzyczna pogrzebówobejmuje wykonanie pieśni o charakterze religijnym lub świeckimzarówno podczas ceremonii kościelnej, jak i podczas przemarszukonduktu żałobnego. Współpracujemy z uznaną śpiewaczką –Panią Martą Włodarczyk, która podkreśli uroczysty charakterpogrzebu śpiewem, przy akompaniamencie organów lub skrzypiec.

Wśród repertuaru znajdują się między innymi następujące utwory:

 • Ave Maria; F. Schubert
 • Ave Maria
 • Ave verum; W.A. Mozart
 • Panis angelicus; C. Franck
 • Barka
 • Anima
 • Dobry Jezu a nasz Panie
 • Być bliżej Ciebie chcę
 • Modlitwa; B. Okudżawa
 • Do Ciebie Mamo- V. Villas
 • Tak mi smutno; K. Koniarek

Na Państwa życzenie artystka może przygotować także inne utwory, dostosowane do charakteru pogrzebu. Oprawa muzyczna jest również częstym elementem uroczystości świeckich. Wówczas repertuar dobierany jest w porozumieniu z Klientem oraz mistrzem ceremonii, który przewodniczy pogrzebowi.

Oprawa muzyczna

Oprawa muzyczna uroczystościpogrzebowej wywołuje wzruszenie, pozwalając na godne pożegnaniezmarłego. Muzyka organowa,tradycyjnie towarzysząca ceremonii, doskonale łączy się zsopranem lirycznym śpiewaczki, tworząc emocjonalny akcent pogrzebu.Charakter, rodzaj oraz ilość utworów wykonywanych podczasceremonii, ustalana jest z Państwem już na etapie rezerwacjiterminu pogrzebu.

W razie pytań w kwestii oprawymuzycznej zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Pomożemy worganizacji ceremonii, zgodnie z Państwa oczekiwaniami iindywidualnymi życzeniami. Ustalimy również wszelkie szczegółyzwiązane z obecnością muzyków podczas pogrzebu, określającmiędzy innymi repertuar czy rodzaj oprawy.