5 zwyczajów pogrzebowych w Polsce

19 lutego 2020
cmentarz

Ostatnie pożegnanie związane jest z ceremoniałem zarówno świeckim, jak i kościelnym. Wiele z elementów pogrzebu jest obowiązkowych, istnieją jednak pewne zwyczaje, które w różnych częściach kraju są kultywowane. Są wyrazem godnego pożegnania osoby zmarłej, a często także spełnieniem jej ostatniej woli.

W niektórych regionach,szczególnie w małych miejscowościach, do dziś na klepsydrachumieszczany jest dokładny adres zamieszkania zmarłego. Kiedyśmiało to duże znaczenie, przede wszystkim na wsiach, gdy osób otym samym imieniu i nazwisku było co najmniej klika. Podanie adresupozwalało na identyfikację osoby zmarłej. Jakie inne zwyczajemożna zaobserwować podczas pogrzebu?

Stypa

Stypaznana jest chyba każdemu. To przyjęcie, organizowane tuż pouroczystości pogrzebowej, na które zapraszana jest rodzina oraznajbliżsi znajomi. Stypa przybiera różną formę, zależnie odtradycji lokalnej oraz indywidualnych oczekiwań rodziny. Najczęściejzwiązana jest z obiadem, serwowanym w domu lub w zarezerwowanejwcześniej restauracji. Coraz więcej lokali gastronomicznych oferujeorganizację przyjęć pogrzebowych, dostosowanych do potrzebnajbliższych zmarłego.

Od niedawna na popularnościzyskuje także mowa pogrzebowa,niegdyś zarezerwowana jedynie dla pochówków świeckich.Przemówienie wygłasza najczęściej najbliższy członek rodziny,mówiąc o osobie zmarłej, przywołując fakty z jej życia, a takżeemocjonalnie dzieląc się bólem po stracie. Mowy pogrzebowewygłaszane są najczęściej po zakończeniu mszy lub po złożeniuciała do grobu. W tym zakresie można także skorzystać z usługprofesjonalistów, którzy wygłoszą mowę, przygotowaną napodstawie faktów, wcześniej przekazanych przez rodzinę.

Sprawdź również:  Jakie kwiaty wybrać na pogrzeb?

Wystawienie ciała

Wystawienie ciałato zwyczaj, który uległ nieznacznej modyfikacji. Zgodnie zprzepisami nie wolno otworzyć trumny, po jej uprzednim zamknięciuprzez pracowników zakładu pogrzebowego. Tak więc, aby pożegnaćsię ze zmarłym, można skorzystać z kaplic przedpogrzebowych,którymi dysponują przedsiębiorcy zajmujący się organizacjąpochówku. Wówczas, obok trumny, zapalana jest gromnica,a rodzina może w atmosferze skupienia pożegnać zmarłego.

Warto również wspomnieć, iżkondukt żałobny,szczególnie w miejscach, w których nie ma kaplic cmentarnych,również może przybierać różny kształt. Najczęściej trumnawieziona jest karawanem, za którym idzie ksiądz, najbliższarodzina, a w dalszej kolejności uczestnicy pogrzebu. Częstostosowane jest odprowadzenie zmarłegona cmentarz w towarzystwie profesjonalnych muzyków. Usługa ta,oferowana przez Niebo – Zakład Pogrzebowy Warszawa,realizowana jest również podczas mszy, a także w chwili składaniaciała do grobu.

Ceremoniał pogrzebowy może sięnieznacznie różnić, w zależności od regionu, w którym odbywasię pochówek. Mają na to wpływ między innymi tradycje lokalne.Generalnie jednak wszystkie elementy pogrzebu są stałe, a wynikająbezpośrednio z uwarunkowań kościelnych lub świeckich. Usługipogrzebowe Warszawa,realizowane są w sposób, pozwalający spełnić oczekiwania rodzinyw zakresie przebiegu uroczystości pogrzebowej. W zależności odindywidualnych preferencji, czy zwyczajów panujących w danejrodzinie, możliwe jest wzbogacenie tradycyjnego pochówku ododatkowe elementy, dopasowywane do oczekiwań klienta.

Sprawdź również:  Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?