Czy przysługuje urlop na okoliczność śmierci dziadka?

5 listopada 2020
trumna

Urlop okolicznościowy na pogrzeb, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest regulowany przez zapisy kodeksu pracy, ale Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Przepisy precyzyjnie określają nie tylko okoliczności, w których przysługuje zwolnienie z obowiązków zawodowych, ale także jego wymiar.

Warto podkreślić, że pracownik, chcący skorzystać z urlopu okolicznościowego, powinien przedstawić pracodawcy odpowiednie dokumenty. Informacja o śmierci dziadka powinna więc trafić do szefa niezwłocznie, wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy w konkretnym dniu. Dokumentem, jaki potwierdza prawo do skorzystania z urlopu, jest akt zgonu.

Urlop okolicznościowy śmierć dziadka

Czy należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci dziadka? Tak! Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy, zgodnie z paragrafem 15 wskazanego wcześniej Rozporządzenia. Przepis ten precyzuje, że w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki dziadka oraz innej osoby będącej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką, przysługuje 1 dzień urlopu.

Warto podkreślić, że urlop okolicznościowy nie jest odliczany od wymiaru urlopu wypoczynkowego, jaki należy się każdej zatrudnionej osobie. To dodatkowy dzień, udzielany na podstawie przepisów specjalnych. Pracownik musi jednak pamiętać, aby właściwie udokumentować wniosek o zwolnienie ze świadczenia pracy, przedkładając akt zgonu, wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego.

Sprawdź również:  Pogrzeb z orkiestrą. Czy to wypada?

Urlop okolicznościowy pogrzeb

Wiedząc, że urlop okolicznościowy na pogrzeb, przysługuje w wymiarze jednego dnia, warto porozumieć się z pracodawcą w kwestii daty zwolnienia od pracy. Często bowiem obowiązki związane z organizacją pochówku zajmują znacznie więcej czasu. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe wolne będzie traktowane jako skorzystanie z urlopu wypoczynkowego, czyli pomniejszy jego wymiar w danym roku kalendarzowym.

W którym momencie wykorzystać urlop okolicznościowy? Najczęściej ze zwolnienia od pracy korzystamy w dniu pogrzebu, choć nie jest to normą. Jeśli na pracowniku spoczywa obowiązek organizacji wszelkich spraw związanych z pochówkiem – urlop okolicznościowy można wziąć wcześniej, uzupełniając go urlopem wypoczynkowym. Z reguły pracodawcy podchodzą do tej kwestii z ogromną wyrozumiałością.

Przepisy jasno określają, w jakich okolicznościach można wziąć dodatkowy urlop, a pogrzeb dziadka jest jedną z nich. Warto jedynie pamiętać, że pracodawca powinien otrzymać niezwłocznie akt zgonu, który – w myśl powołanego wcześniej rozporządzenia – jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z dnia wolnego.