Kremacja zwłok a kościół katolicki

28 sierpnia 2020
urna

Katolicy, stający w obliczu śmierci osoby bliskiej, wciąż mierzą się z dylematami związanymi ze sposobem pogrzebu. Warto jednak stanowczo podkreślić, że kremacja zwłok a kościół katolicki, a konkretnie jego nauczanie nie stoją w sprzeczności. Zmian dokonał Sobór Watykański II, który określił spopielenie jako zgodne z wiarą katolicką, modyfikując tym samym obowiązujące od 1917 roku zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jednym z powodów, który przemawiał za taką decyzją hierarchów kościelnych, były względy urbanistyczne. Przepełnione cmentarze stawały się codziennością w wielu krajach świata. Rozwiązaniem tej sytuacji są kolumbaria, które dziś można spotkać na każdej niemal nekropolii. Warto jednak pamiętać, że kościół wymaga, aby wszelkie czynności związane z przygotowaniem do spopielenia zwłok prowadzone były z szacunkiem do zmarłego i w zgodzie z wiarą katolicką.

Pogrzeb z księdzem

Biorąc pod uwagę stanowisko kościoła, pogrzeb z księdzem może odbyć się zarówno w przypadku trumny, jak i urny. Ceremonia przebiega dokładnie w ten sam sposób, z wyjątkiem modlitw, których treść dostosowano do formy pogrzebu. Jedną z nich są słowa księdza wygłaszane nad urną, które w tym przypadku brzmią „z prochu powstałeś i prochem jesteś”, zamiast „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.

Nawiązując do przygotowania ciała do spopielenia, warto wspomnieć, że trumna do kremacji gwarantuje pełne poszanowanie dla zmarłego. Ciało jest w niej umieszczane dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pochówku. Różnica zauważalna jest jedynie w wyglądzie trumny, która pozbawiona jest elementów metalowych, dodatkowych ozdób oraz innych przedmiotów niepalnych.

Sprawdź również:  Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Ile kosztuje kremacja?

Na wzrost popularności spopielenia ma wpływ także to, ile kosztuje kremacja. Zwykle koszty są niższe niż w przypadku pochówku w trumnie. Na ostateczną kwotę pogrzebu kremacyjnego ma wpływ między innymi rodzaj wybranej przez rodzinę urny, czy wysokość lokalnych opłat za miejsce na cmentarzu. Koszt pogrzebu z kremacją będzie niższy, gdy wybierzemy kolumbarium lub złożenie urny w istniejącym grobie.

Warto pamiętać, że wszystkie koszty związane z organizacją pochówku, także urnowego, można pokryć z zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie należne jest osobie, która udokumentuje poniesienie wydatków na zakup urny, miejsca na cmentarzu czy usługi spopielenia. Wysokość zasiłku ustalana jest okresowo i aktualnie wynosi 4 tysiące złotych.

Kremacja, mimo że została oficjalnie zaakceptowana przez kościół katolicki, wciąż u części społeczeństwa wzbudza kontrowersje. Być może jest to wynikiem niewiedzy lub ścisłego przywiązania do tradycji. Warto jednak pamiętać, że ta forma pochówku w żaden sposób nie przeciwstawia się zasadom wiary katolickiej, pod warunkiem, że przygotowania do spopielenia odbywają się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego.