Organizacja i przebieg pogrzebu świeckiego

19 lutego 2020
cmentarz kwiaty na grobie

Pogrzeb świecki,najogólniej mówiąc, jest uroczystością pożegnalną zmarłego, wktórej nie uczestniczy ksiądz. Podczas ceremonii nie są równieżwykorzystywane żadne symbole religijne ani nie odmawia siępublicznych modlitw. Cechą wyróżniającą pogrzebświecki jest za to obecnośćmistrza ceremonii, który przewodniczy uroczystości.

Świecki pogrzeb organizowany jest przez rodziny zmarłych, którzy nie byli związani z żadną religią. Często jest również realizacją ostatniej woli, zapisanej w testamencie. Aby przygotować ceremonię w świeckim stylu, wystarczy poinformować o tym zakład pogrzebowy, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności i zorganizuje pochówek, zgodnie z oczekiwaniami rodziny.

Co to jest pogrzeb świecki?

Planując ostatnie pożegnaniezmarłego, warto wiedzieć, co to jest pogrzeb świeckii jak wygląda. Jak wspomnieliśmy, podczas ceremonii – zarówno wdomu przedpogrzebowym, jak i na cmentarzu, nie wykorzystuje siężadnych symboli religijnych. Przy grobie natomiast umieszcza siętak zwany pal świecki, zaznaczający miejsce pochówku konkretnejosoby. Nie ma na nim elementów poprzecznych, które mogąprzypominać katolicki znak krzyża.

Pogrzeb świeckinazywany jest inaczej pogrzebem humanistycznym. O sposobie pochówkuczęsto za życia decyduje osoba zmarła, umieszczając stosownezapisy w testamencie lub przekazując swoją wolę rodzinie. Pochówekbez wymiaru religijnego wybierają nie tylko osoby niewierzące.Często spotykany jest także w przypadku katolików, którzyostatnie pożegnanie chcą zorganizować bez uczestnictwa kapłana, aco za tym idzie bez kościelnego ceremoniału.

Sprawdź również:  5 zwyczajów pogrzebowych w Polsce

Jak wygląda pogrzeb świecki?

O tym, jak wyglądapogrzeb świecki, w dużejmierze decydują najbliżsi osoby zmarłej. Jak wspomnieliśmy,uroczystości zwykle przewodniczy mistrz ceremonii, jednak nie jestto regułą. W miejscach, w których nie ma osób profesjonalniezajmujących się prowadzeniem uroczystościo takim charakterze,rolę tę przejmują często wykwalifikowani pracownicy zakładówpogrzebowych,odpowiedzialnych zapochówek. Poprowadzenie ceremonii wymaga odpowiedniegoprzygotowania, w którym często niezbędna jest pomoc bliskich.

Podczas uroczystości wygłaszanajest tak zwana mowa pogrzebowa, opracowywana przez prowadzącego napodstawie informacji przekazanych przez rodzinę. Często zdarza siętakże, że to najbliżsi zmarłego przygotowują treść mowy, którąnastępnie odczytują podczas ceremonii. W przemówieniu wspomina sięzmarłego oraz jego życie. Jeśli rodzina dysponuje listempożegnalnym, często zastępuje on tradycyjną mowę pogrzebową.Uroczystośćna cmentarzu również możebyć związana zwygłaszaniem przemówień, którym często towarzyszy wybrana przezrodzinę muzyka.

Organizując pogrzebświecki w Warszawie, należypoinformować zakład przygotowujący pochówek o tym fakcie.Pracownicy udzielą wszelkich informacji i pomogą w przygotowaniuceremonii, dbając nie tylko o jej odpowiednią oprawę, ale także okwestie formalne. Zmarły może być pochowany w tradycyjnej trumnielub w urnie – zgodnie z wolą rodziny. Uroczystość bezceremoniału kościelnego cechuje się dużą dowolnością wzakresie jej przebiegu, który ustalany jest z najbliższymi osobyzmarłej.

Sprawdź również:  Pochówek osoby zakażonej koronawirusem. O czym trzeba wiedzieć?