Kremacja bez pogrzebu – czy jest legalna?

17 lutego 2021
urny pogrzebowe

Kremacja zwłok w Polsce to bardzo powszechny sposób pożegnania ciała zmarłego, którego popularność rośnie z roku na rok. Jak wskazują statystyki, tę formę pochówku stosuje się w stosunku do około 40% ciał. Wiele osób, zainspirowanych zachodnimi tradycjami, chce, aby ich prochy pozostały na przykład z rodziną, zostały rozsypane na konkretnym terenie czy trafiły do morza.

Praktyka tego rodzaju jest bardzo powszechna w wielu krajach, w tym w USA. Warto jednak pamiętać, że żyjemy w polskich realiach prawnych, które w kwestii pochówku nie uległy zbyt dużym zmianom od 1959 roku, gdy uchwalono Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Myśląc więc, że kremacja bez pogrzebu będzie idealnym rozwiązaniem dla osób szukających niestandardowych form pochówku, należy odnieść się do polskiej rzeczywistości.

Kremacja zwłok a pochówek

Jakie zatem połączenie prawne ma kremacja zwłok a pochówek? Bardzo silne! Przepisy wspomnianej wcześniej ustawy jasno precyzują, że prochy mogą być pochowane jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Zakazane jest więc pozostawienie urny w domu, jej zakopanie w ogródku czy w innej lokalizacji, niebędącej cmentarzem. Nie wolno także prochów topić w morzu lub rozsypywać z samolotu.

To znaczące ograniczenia, wynikające wprost z przepisów, które nadal w naszym kraju obowiązują. Jedyną formą pochówku jest więc cmentarz i umieszczenie urny w grobie czy w kolumbarium. Firmy pogrzebowe zapewniają dziś kompleksową obsługę ceremonii, dlatego też znalezienie miejsca na cmentarzu czy organizacja kremacji nie jest znaczącym obciążeniem dla rodziny zmarłego.

Sprawdź również:  Dlaczego mowa pogrzebowa jest istotna?

Prochy po kremacji

Warto odnieść się do uwarunkowań religijnych, które także określają, jak mają być traktowane prochy po kremacji. Spopielanie zwłok zostało dopuszczone przez władze kościelne, stając się zgodną z praktyką katolicką formą pochówku. Należy jednak zastosować się do kilku zasad, jakie zostały przez hierarchów kościelnych wyartykułowane. Kluczowe znaczenie ma sposób postępowania ze zwłokami.

Kościół nakazuje pełne poszanowanie ciała zmarłego, a przechowywanie prochów po kremacji, może się odbywać jedynie w miejscach świętych, przygotowanych do tego celu. Chodzi o między innymi o kaplice przedpogrzebowe. Istotny z punktu widzenia katolika jest również sposób pochówku. Wytyczne w tym zakresie nie pozostawiają wątpliwości – pochówek urnowy może się odbyć jedynie w miejscu poświęconym, którym jest cmentarz.

Na popularność spopielania zwłok ma wpływ wiele czynników. Jednym jest z pewnością koszt pogrzebu z kremacją, który w Warszawie czy innych miastach w Polsce jest niższy od pochówku trumnowego. Co więcej, kremacja stosowana jest także z uwagi na problem z dostępnością miejsc na cmentarzach. Warto jednak pamiętać, że przepisy ściśle regulują kwestię postępowania z prochami po kremacji, dlatego też urna musi spocząć na cmentarzu – w grobie lub w kolumbarium.