Pochówek osoby zakażonej koronawirusem. O czym trzeba wiedzieć?

7 maja 2020
Wiązanka pogrzebowa

Pandemia koronawirusa wymusiłaszereg zmian związanych między innymi z pochówkiemosób, u których stwierdzono zakażenie. Nowelizacja przepisów wzakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, a takżeinne regulacje nakładane przez rząd precyzują, jak należyprzygotować ciało do pogrzebu oraz w jaki sposób może byćzorganizowane ostatnie pożegnanie.

Warto pamiętać, że ryzykozakażenia wprzypadku kontaktu ze zwłokami osoby zmarłej na CARS-CoV-2 jestogromne, dlatego też ograniczenia, zalecenia oraz restrykcje powinnybyć stosowane nie tylko przez personel medyczny, ale także przezpracowników zakładów pogrzebowych oraz rodzinę zmarłego. Jakzatem wygląda pochówek osoby zakażonej?

Pochówek

Pochówek– co do zasady – odbywa się podobnie, jak to ma miejsce w innychprzypadkach. Istotne jest natomiast ograniczenie kontaktu zezwłokami. Wspomniane wcześniej zmienione przepisy wskazują, żeciało powinno być zdezynfekowane płynem odkażającym. Odstępujesię również od tradycyjnego mycia zwłok, a także ich ubierania.Trumna czy kapsuła transportowa muszą być gruntowniezdezynfekowane, a transport ciała do spopielarni czy na cmentarzpowinien być prowadzony jednym samochodem.

Istotne jest także uregulowanieobejmujące otwarcietrumny. W przypadkuosób zakażonych niemożliwe jest okazanie ciała rodzinie, a trumna– po umieszczeniu w niej zwłok i wykonaniu prawidłowejdezynfekcji – jest szczelnie zamykana. Nie ma więc możliwościjej otwarcia zarówno w chwili wydawania zwłok, jak i bezpośrednioprzed pogrzebem. Zagadnienie to często poruszają rodziny zmarłych,które nie mają możliwości ostatniego pożegnania się z bliskim.Postulowane są natomiast zmiany w przepisach, które będąumożliwiały wykonanie zdjęcia zmarłego przed zamknięciem trumny.

Sprawdź również:  Kremacja zwłok a kościół katolicki

Pogrzeb osoby chorej

Pogrzebosoby chorejnatomiast uregulowany jest przede wszystkim przez przepisyograniczające ilość uczestników uroczystości. Nie ma znaczeniajej charakter – świecki czy wyznaniowy. W każdym przypadkupodczas ceremonii ostatniego pożegnania w kaplicy, świątyni czy wdomu przedpogrzebowym może być obecny 1 uczestnik na 15 m2powierzchni danego budynku. W limit osobowy nie wlicza się osóbsprawujących posługę kapłańską czy prowadzących ceremonięświecką.

Pogrzeby organizowane są wformule wybranej przez rodzinę. Można więc dokonać pochówkuciała w trumnie lub jego spopielenia. Obecnie nie ma przepisównakazujących spopielanie zwłok osób zakażonych wirusemSARS-Cov-2, tak jak to ma miejsce we Włoszech czy w innych krajach oznaczącym wzroście zgonów spowodowanych koronawirusem. Na etapieuzgadniania szczegółów pogrzebu rodzina decyduje o tym, w jakiejformie ma odbyć się pochówek zmarłego.

WirusSARS-CoV 2 spowodował znaczącą zmianę w zakresie organizacjipogrzebów. Dla rodziny istotny jest przede wszystkim brak możliwościpożegnania zmarłego, ponieważ trumny po dezynfekcji nie wolnootwierać. Warto również pamiętać o limitach uczestnikówuroczystości pogrzebowych, które obowiązują do odwołania stanuepidemicznego w naszym kraju.

Dbająco bezpieczeństwo pracowników zakładu pogrzebowego oraz rodzinyzmarłego i innych uczestników pogrzebu. Pogrzeby osób zarażonychwirusem Covid 19 odbywają się tylko i wyłącznie w urnie powcześniejszej kremacji.