Pochówek osoby zakażonej koronawirusem. O czym trzeba wiedzieć?

7 maja 2020
Wiązanka pogrzebowa

Pandemia koronawirusa wymusiła szereg zmian związanych między innymi z pochówkiem osób, u których stwierdzono zakażenie. Nowelizacja przepisów w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, a także inne regulacje nakładane przez rząd precyzują, jak należy przygotować ciało do pogrzebu oraz w jaki sposób może być zorganizowane ostatnie pożegnanie.

Warto pamiętać, że ryzyko zakażenia w przypadku kontaktu ze zwłokami osoby zmarłej na CARS-CoV-2 jest ogromne, dlatego też ograniczenia, zalecenia oraz restrykcje powinny być stosowane nie tylko przez personel medyczny, ale także przez pracowników zakładów pogrzebowych oraz rodzinę zmarłego. Jak zatem wygląda pochówek osoby zakażonej?

Pochówek

Pochówek – co do zasady – odbywa się podobnie, jak to ma miejsce w innych przypadkach. Istotne jest natomiast ograniczenie kontaktu ze zwłokami. Wspomniane wcześniej zmienione przepisy wskazują, że ciało powinno być zdezynfekowane płynem odkażającym. Odstępuje się również od tradycyjnego mycia zwłok, a także ich ubierania. Trumna czy kapsuła transportowa muszą być gruntownie zdezynfekowane, a transport ciała do spopielarni czy na cmentarz powinien być prowadzony jednym samochodem.

Istotne jest także uregulowanie obejmujące otwarcie trumny. W przypadku osób zakażonych niemożliwe jest okazanie ciała rodzinie, a trumna – po umieszczeniu w niej zwłok i wykonaniu prawidłowej dezynfekcji – jest szczelnie zamykana. Nie ma więc możliwości jej otwarcia zarówno w chwili wydawania zwłok, jak i bezpośrednio przed pogrzebem. Zagadnienie to często poruszają rodziny zmarłych, które nie mają możliwości ostatniego pożegnania się z bliskim. Postulowane są natomiast zmiany w przepisach, które będą umożliwiały wykonanie zdjęcia zmarłego przed zamknięciem trumny.

Sprawdź również:  Czy można otworzyć trumnę w kościele?

Pogrzeb osoby chorej

Pogrzeb osoby chorej natomiast uregulowany jest przede wszystkim przez przepisy ograniczające ilość uczestników uroczystości. Nie ma znaczenia jej charakter – świecki czy wyznaniowy. W każdym przypadku podczas ceremonii ostatniego pożegnania w kaplicy, świątyni czy w domu przedpogrzebowym może być obecny 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku. W limit osobowy nie wlicza się osób sprawujących posługę kapłańską czy prowadzących ceremonię świecką.

Pogrzeby organizowane są w formule wybranej przez rodzinę. Można więc dokonać pochówku ciała w trumnie lub jego spopielenia. Obecnie nie ma przepisów nakazujących spopielanie zwłok osób zakażonych wirusem SARS-Cov-2, tak jak to ma miejsce we Włoszech czy w innych krajach o znaczącym wzroście zgonów spowodowanych koronawirusem. Na etapie uzgadniania szczegółów pogrzebu rodzina decyduje o tym, w jakiej formie ma odbyć się pochówek zmarłego.

Wirus SARS-CoV 2 spowodował znaczącą zmianę w zakresie organizacji pogrzebów. Dla rodziny istotny jest przede wszystkim brak możliwości pożegnania zmarłego, ponieważ trumny po dezynfekcji nie wolno otwierać. Warto również pamiętać o limitach uczestników uroczystości pogrzebowych, które obowiązują do odwołania stanu epidemicznego w naszym kraju.

Dbając o bezpieczeństwo pracowników zakładu pogrzebowego oraz rodziny zmarłego i innych uczestników pogrzebu. Pogrzeby osób zarażonych wirusem Covid 19 odbywają się tylko i wyłącznie w urnie po wcześniejszej kremacji.