Formalności Pogrzebowe Warszawa

Strata bliskiej osoby to zawsze trudne przeżycie, przez co zorganizowanie pogrzebu, który należycie upamiętni i odda hołd zmarłemu, nigdy nie należy do prostych. W tym niełatwym okresie warto znaleźć dom pogrzebowy, który zaoferuje kompleksową organizację ceremonii pochówku, by móc zdać się na pomoc doświadczonych specjalistów.

Kompleksowa organizacja pogrzebu

Zakład usług pogrzebowych „Niebo” z Warszawy zadba o każdy aspekt pogrzebu, organizując go krok po kroku wedle indywidualnych preferencji klientów. Zajmiemy się zarówno kwestiami logistycznymi i formalnymi, a także aspektami związanymi z oprawą wizualną pogrzebu, tym samym odciążając Państwa ze wszelkich obowiązków.

Jak wygląda kompleksowa organizacja pogrzebu i ile trwa?

Pierwszą kwestią, o jaką należy zadbać, jest uzyskanie karty zgonu. Dokument ten można otrzymać nieodpłatnie bezpośrednio od lekarza z placówki szpitalnej lub medyków z pogotowia ratunkowego.

Okazanie karty zgonu jest obowiązkowe, aby nasi specjaliści mogli przetransportować ciało do domu pogrzebowego. Na podstawie karty zgonu, Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt zgonu, będący formalną rejestracją śmierci. Dopiero po dopełnieniu niezbędnych formalności, możemy zająć się organizacją pogrzebu w Warszawie.

Organizację ceremonii pochówku krok po kroku

Doskonale wiemy, z jakimi emocjami mierzą się Państwo po stracie członka rodziny, dlatego oferujemy kompleksową organizację pogrzebu. Pomożemy skompletować wszystkie dokumenty, począwszy od aktu zgonu, po załatwienie skomplikowanych procedur cmentarnych i urzędowych, a także kwestie związane z ZUS-em czy kancelarią kościelną. Idąc krok po kroku, przed organizacją ceremonii ostatniego pożegnania pokierujemy Państwa, jak otrzymać zasiłek pogrzebowy.

Istotnymi kwestiami organizacji pogrzebu są również ustalenie miejsca i daty pogrzebu, szczegółów nabożeństwa żałobnego, formy pochówku oraz rodzaju trumny lub urny, zatem i w tej kwestii mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie.

Ile trwa organizacja pogrzebu?

Jest to kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników. Z pomocą specjalistów zorganizowanie pogrzebu w Warszawie zajmuje standardowo mniej więcej 3 dni.

Organizacja pogrzebu Warszawa

Nasz zakład organizuje kompleksowe pogrzeby religijne i świeckie w Warszawie, dokładając wszelkich starań, by ceremonia pochówku przeprowadzona była z należytym taktem i wedle osobistych preferencji klientów. Możemy zagwarantować Państwu dbałość o kwestie formalne, transport ciała zmarłego, kremację, przygotowanie klepsydr i nekrologów, a także zapewnienie oprawy muzycznej i kwiatowej podczas pogrzebu.

Organizacja ceremonii stale pozostaje na najwyższym poziomie za sprawą wieloletniego doświadczenia oraz przygotowania merytorycznego pracowników.

Zasady postępowanie w przypadku zgodnu:

Odbiór Ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wystawieniu karty zgonu.

Karta zgonu

 • Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący, jeżeli zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia. (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego).
 • Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu, warto ją skserować.
 • Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało trafia do zakładu medycyny sądowej.
 • Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, co może potrwać kilka dni, zakład medycyny sądowej wystawi Kartę zgonu na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości Osoby Zmarłej (zawierającego numer PESEL) oraz po przedłożeniu zezwolenia prokuratury na odbiór zwłok.
 • Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawany jest akt zgonu.

Akt zgonu

Zgon osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon.

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 • dowód osobisty Osoby Zmarłej
 • jeżeli Osoba Zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka
 • odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest w USC bezpłatnie w jednym egzemplarzu.

Kolejne odpisy wydawane są za opłatą (22 złote za odpis skrócony)

Pogrzeb i zasiłek pogrzebowy:

Formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego zazwyczaj załatwiamy na miejscu. Przy organizacji pogrzebu podpisuje się odpowiednie upoważnienie. Formalności dotyczące pogrzebu to miejsce pochówku, data pogrzebu, szczegóły nabożeństwa żałobnego, kremacji, wybór trumny.

Zwykle aby dopełnić wszystkich formalności prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • karta zgonu
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • dowód osobisty osoby zlecającej,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (dokładne dane Zmarłego oraz pracodawcy) lub legitymacja emeryta/rencisty Osoby Zmarłej,
 • dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (skrócone odpisy aktów np. urodzenia lub dowody osobiste).

Organizacja pogrzebu – formalności:

 • Gwarantujemy należytą godność, poszanowanie Zmarłych i osób im bliskich.
 • Prowadzimy profesjonalną, kompleksową obsługę oraz wszelkie formalności z tym związane.
 • Pomagamy w załatwianiu skomplikowanych procedur cmentarnych, w ZUSie, kancelariach kościelnych i urzędach.