Jaka jest dopuszczalna ilość osób na pogrzebach?

28 kwietnia 2021
kościół msza pogrzebowa

Pandemia wywołana chorobą COVID-19 wciąż jest powszechnym tematem. Otaczająca nas rzeczywistość stale się zmienia, podobnie jak zasady i ograniczenia, według których należy postępować. Pytań jest sporo, a jedno z nich brzmi – jaka jest dopuszczalna ilość osób, które mogą brać udział w ceremonii pogrzebowej? Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, podczas uroczystości religijnych odbywających się w kościele dozwolona jest obecność jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Do tego limitu nie wlicza się osób odprawiających mszę świętą oraz pracowników zakładu pogrzebowego „Niebo” Warszawa. W przypadku pochówku osoby świeckiej zasady są bardziej rygorystyczne. Ustawa przewiduje obecność tylko pięciu osób – już łącznie z osobami dokonującymi pochówka. Nieprzestrzeganie zasad rozporządzenia Rady Ministrów może skutkować nałożeniem kary zarówno na organizatora ceremonii jak i uczestników. 

Pogrzeb w kościele oraz na zewnątrz

W kościele należy zachować bezpieczny dystans pomiędzy sobą, który powinien wynosić co najmniej 1,5 metra. Nie inaczej, jak w przypadku innych miejsc w przestrzeni publicznej, obowiązkowe jest zakrywanie maseczką ust i nosa. Z tej powinności zwolnione są osoby sprawujące kult religijny, a także zatrudnione na rzecz planowania pogrzebu. 

Ceremonia pogrzebowa, która odbywa się na cmentarzu, nie jest uregulowana jakimkolwiek limitem osób. Podstawowa zasada zachowania bezpieczeństwa nie ulega jednak zmianie – bez znaczenia, czy pochówek ma charakter religijny, czy świecki, uczestnicy muszą pamiętać o maseczkach oraz stosowaniu odpowiedniego dystansu. Czy można organizować konsolacje? Istnieje zakaz organizowania poczęstunku po ceremonii pogrzebowej. Alternatywnym rozwiązaniem będzie przyjęcie bliskich w domu. 

Sprawdź również:  Organizacja i przebieg pogrzebu świeckiego

Wsparcie Zakładu Usługowego Pogrzebowego „Niebo”

Jesteśmy świadomi, iż ostatnie pożegnanie członka rodziny czy przyjaciela jest sprawą bardzo trudną. Obecna sytuacja epidemiologiczna tego nie ułatwia. Z tego powodu służymy pomocą i wsparciem w kompleksowej organizacji ceremonii, by pożegnać zmarłych z należytą godnością i poszanowaniem. Nasz personel posiada niezbędną wiedzę z zakresu tanatologi i tanatokosmetyki, która jest niezbędna podczas świadczenia usług organizacji pogrzebów świeckich i religijnych. Działamy całodobowo, będąc dostępnymi dla Państwa dyspozycji w każdej chwili.