Kremacja zwłok a kościół katolicki

Katolicy, stający w obliczu śmierci osoby bliskiej, wciąż mierzą się z dylematami związanymi ze sposobem pogrzebu. Warto jednak stanowczo podkreślić, że kremacja zwłok a kościół katolicki, a konkretnie jego nauczanie nie stoją w sprzeczności. Zmian dokonał Sobór Watykański II, który określił spopielenie jako zgodne z wiarą katolicką, modyfikując tym samym obowiązujące od 1917 roku zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jednym z powodów, który przemawiał za taką decyzją hierarchów kościelnych, były względy urbanistyczne. Przepełnione cmentarze stawały się codziennością w wielu krajach świata. Rozwiązaniem tej sytuacji są kolumbaria, które dziś można spotkać na każdej niemal nekropolii. Warto jednak pamiętać, że kościół wymaga, aby wszelkie czynności związane z przygotowaniem do spopielenia zwłok prowadzone były z szacunkiem do zmarłego i w zgodzie z wiarą katolicką.

Pogrzeb z księdzem

Biorąc pod uwagę stanowisko kościoła, pogrzeb z księdzem może odbyć się zarówno w przypadku trumny, jak i urny. Ceremonia przebiega dokładnie w ten sam sposób, z wyjątkiem modlitw, których treść dostosowano do formy pogrzebu. Jedną z nich są słowa księdza wygłaszane nad urną, które w tym przypadku brzmią „z prochu powstałeś i prochem jesteś”, zamiast „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.

Nawiązując do przygotowania ciała do spopielenia, warto wspomnieć, że trumna do kremacji gwarantuje pełne poszanowanie dla zmarłego. Ciało jest w niej umieszczane dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pochówku. Różnica zauważalna jest jedynie w wyglądzie trumny, która pozbawiona jest elementów metalowych, dodatkowych ozdób oraz innych przedmiotów niepalnych.

Ile kosztuje kremacja?

Na wzrost popularności spopielenia ma wpływ także to, ile kosztuje kremacja. Zwykle koszty są niższe niż w przypadku pochówku w trumnie. Na ostateczną kwotę pogrzebu kremacyjnego ma wpływ między innymi rodzaj wybranej przez rodzinę urny, czy wysokość lokalnych opłat za miejsce na cmentarzu. Koszt pogrzebu z kremacją będzie niższy, gdy wybierzemy kolumbarium lub złożenie urny w istniejącym grobie.

Warto pamiętać, że wszystkie koszty związane z organizacją pochówku, także urnowego, można pokryć z zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie należne jest osobie, która udokumentuje poniesienie wydatków na zakup urny, miejsca na cmentarzu czy usługi spopielenia. Wysokość zasiłku ustalana jest okresowo i aktualnie wynosi 4 tysiące złotych.

Kremacja, mimo że została oficjalnie zaakceptowana przez kościół katolicki, wciąż u części społeczeństwa wzbudza kontrowersje. Być może jest to wynikiem niewiedzy lub ścisłego przywiązania do tradycji. Warto jednak pamiętać, że ta forma pochówku w żaden sposób nie przeciwstawia się zasadom wiary katolickiej, pod warunkiem, że przygotowania do spopielenia odbywają się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego.