Włodzimierz Kalinowski

Zmarł dnia 28 maja 2021

Przeżył 80 lat

Z przykrością informujemy, że dnia 28 maja 2021 przeżywszy 80 lat zmarł Włodzimierz Kalinowski.
O czym powiadamiają pogrążone w głębokim żalu i smutku
kochające Żona i Córka

Ceremonia pogrzebowa

11 czerwca 2021 09:00

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Ul. Lipowa 2, 16-050 Jałówka/ k. Michałowa

Pogrzeb

11 czerwca 2021 11:00

Cmentarz Prawosławny w Jałówce

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.